فرصت‌های شغلی

فرصت‌های شغلی

اگر می خواهید تفاوت ایجاد کنید، می تونید برای هیرگان انرژی کار کنید

ماموریت مستمر ما این است که انرژی مورد نیاز جهان را به طور پایدار و مسئولانه فراهم کنیم. به چالش کشیدن وضعیت موجود همیشه بخشی از DNA ما بوده است. ما امروز چالش های انرژی فردا را بر عهده می گیریم. ما همچنان مرزهای فناوری، نوآوری و تخیل را به پیش می‌بریم تا تغییرات مثبتی برای کسب‌وکار و سیاره‌مان ایجاد کنیم. این کار آسانی نیست، اما ما معتقدیم که با افراد مناسب، اشتیاق و کنجکاوی، ممکن است.

مسئول دفتر، کد: (SC-01)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • حداقال 5 سال سابقه مرتبط
 • تسلط به نرم افزار Office و تایپ سزیع
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • روابط عمومی قوی و نظم بالا
اکنون درخواست دهید
کارشناس فناوری اطلاعات، کد: (00-IT)
شایستگی‌های تخصصی:
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • مسلط به پشتیبانی شبکه‌های محلی، نصب نرم افزار‌های کاربردی و مهندسی پروژه‌های نفت گاز
 • آشنایی کامل با شبکه، اکتیو دایرکتوری و سرویس‌های ماکروسافت
 • تسلط به میکروتیک، ESXI و مباحث VOIP
مهارت‌های عمومی:
 • دارای روابط عمومی خوب
 • توانایی انجام کار گروهی
 • دارای توانایی پیگیری و رفع مشکلات
 • دارای توانایی انجام همزمان جند فعالیت
 • سخت کوش، صادق و علاقمد به یادگیری
 • توانایی جوابگویی در ساعات خارج از ساعت کاری
اکنون درخواست دهید
کارشناس ارشد متریال، کد: (PI-03)
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 10 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین خطوط لوله در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط کامل به ECE و Predict
 • مسلط به طراحی و تهیه مدارک مهندسی مربوطه
 • مسلط به به کار با نرم افزار‌های تخصصی Piping مانند PDM و نرم افزار‌های مرتبط:AUTOCAD و Microsoft Office
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
کارشناس آنالیز تنش Piping و ساپورت گذاری، کد: (PI-02)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین خطوط لوله در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط کامل به CAESAR II
 • مسلط به طراحی و تهیه مدارک مهندسی مربوطه
 • مسلط به به کار با نرم افزار‌های تخصصی Piping مانند PDM و نرم افزار‌های مرتبط:AUTOCAD و Microsoft Office
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
سرپرست بخش مکانیک، کد: (DC-01)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 15 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط کامل به استاندارد‌ها و نرم افزار‌های طراحی و تجهیزات ثابت و دوار
 • مسلط به طراحی و تهیه مدارک مهندسی واحد‌های پالایشگاهی
 • توانایی در بررسی مدارک سازندگان
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
کارشناس کنترل مدارک DCC، کد: (ME-01)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • مسلط به مفاهیم ارسال و آرشیو اسناد فنی
 • مسلط به نرم افزار‌های تخصصی DCC و نرو افزار‌های Office
 • دارای روحیه کار گروهی
اکنون درخواست دهید
کارشناس مکانیک Fix، کد: (Me-04)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط به استاندارد‌ها و نرم افزار‌های طراحی
 • توانایی انجام محاسبات مکانیکی با کمک مهندس ارشد
 • توانایی همکاری در تهیه مدارک و نقشه‌های فنی، خرید و انجام ارزیابی فنی سازندگان
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
کارشناس مکانیک Rotary، کد: (Me-05)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط به استاندارد‌ها و نرم افزار‌های طراحی
 • توانایی انجام محاسبات مکانیکی با کمک مهندس ارشد
 • توانایی همکاری در تهیه مدارک و نقشه‌های فنی، خرید و انجام ارزیابی فنی سازندگان
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
کارشناس ارشد Fix/Rotary، کد: (ME-01) Fix و (ME-02) Rotary
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 15 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط کامل به استاندارد‌ها و نرم افزار‌های طراحی
 • مسلط به طراحی و تهیه مدارک مهندسی واحد‌های پالایشگاهی
 • توانایی در بررسی مدارک سازندگان
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید
کارشناس تاسیسات HVAC، کد: (ME-06)
مسئولیت ها:
 • مسئولیت 1
 • مسئولیت 2
 • مسئولیت 3
 • مسئولیت 4
شایستگی‌های تخصصی:
 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه‌های معتبر
 • حداقل 5 سال تجربه کار در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت‌های مهندسی مشاور
 • تسلط کامل به استاندارد‌ها و نرم افزار‌های طراحی HVAC و Plumbing
 • توانای همکاری در تهیه مدارک و نقشه‌های فنی، خرید و انجام ارزیابی فنی سازندگان
 • توانایی انجام محاسبات حرارتی و برودتی با کمک مهندس ارشد
 • تسلط به نرم افزار‌های HAP و AutoCAD
 • آشنای کامل به زبان انگیلیسی
اکنون درخواست دهید