صفحه اصلیپروژه‌هاخاتمه یافتهمطالعه بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع‌آوری نفت و گاز رامشیر به صورت E

مطالعه بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع‌آوری نفت و گاز رامشیر به صورت E

مطالعه بهینه سازی و توسعه تسهیلات فرآورش و جمع‌آوری نفت و گاز رامشیر به صورت E

کارفرما
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محل اجرا
اهواز

میزان پیشرفت پروژه

خاتمه یافته

نوع خدمات:

  • مهندسی مفهومی
  • مهندسی پایه
  • ساخت