صفحه اصلیپروژه‌هاEPCپالایشگاه میعانات گازی فرزانگان

پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان

خدمات مهندسی پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان انرژی پارس

شرکت فرزانگان انرژی پارس به عنوان کارفرما در نظر دارد پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان را با ظرفیت طراحی 40.000 بشکه در روز در سواحل ایرانی خلیج فارس در منطقه عسلویه احداث کند. خوراک ورودی، میعانات گازی ترش بوده که همراه با آب نمک‌زدایی شده، از شرکت نفت و گاز پارس در عسلویه دریافت می‌شود.

خوراک هیدروکربنی ورودی، در واحد جداسازی اولیه برای تولید نفتای ترش و برش هیدروکربن سنگین فرآورش می شود. برش نفتای کامل ترش در واحد جداسازی هیدروژنی نفتا فرآوری شده تا با جداسازی گوگرد و نیتروژن به میزان مورد نیاز، به محصول میانی تبدیل گردد. در ادامه، نفتای تصفیه شده برای بازیابی LPG، پنتان، حلال های 400 و 402 مورد فرآوری بیشتر قرار می‌گیرد.

مشاور
شرکت مهندسی هیرگان انرژی
پیمانکار EPC
کنسرسیوم شرکت‌های فکور صنعت تهران و ماشین‌سازی ویژه
کارفرما
شرکت فرزانگان انرژی پارس

میزان پیشرفت پروژه

20%

خدمات موضوع قرارداد:

  • صفحه گذاری مدارک مهندسی پایه
  • مهندسی تفصیلی
  • مهندسی خرید و ساخت
  • تهیه مدارک As-Built
  • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی